به نام خدا 


سوال دارم ... میشه لطف کنید جواب بدین ؟ خیلی مهمه .... 

چقدر این جمله بنظرتون حقیقت داره :  آدمی که خودش خطایی کرده ب همه مشکوکه و خیال میکنه همه مثل خودشن ؟ 

یا اینکه اگه کسی بهمون شک کرد باید با خودمون بگیم لابد کاری کرده خودش ک ب منم مشکوکه ... 


ب کدوم اعتقاد دارین چرا ؟